Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trượt chân ngã trong hầm lò, 1 công nhân tử vong