Trường vừa nghỉ dạy, giáo viên liền tham gia hỗ trợ chống COVID-19

Giáo viên nghỉ dạy tham gia hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Giáo viên nghỉ dạy tham gia hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Giáo viên nghỉ dạy tham gia hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top