Trường tốc mái, trẻ mầm non lót chiếu… học tạm

Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.
Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.
Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.
Lên top