Trường tốc mái, trẻ mầm non lót chiếu… học tạm

Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.
Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.
Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top