Trường tiểu học kêu gọi phụ huynh xã hội hóa gần 600 triệu xây biến áp

Giờ ra chơi tại Trường tiểu học Vĩnh Khê, Đông Triều. Ảnh: Trường tiểu học Vĩnh Khê.
Giờ ra chơi tại Trường tiểu học Vĩnh Khê, Đông Triều. Ảnh: Trường tiểu học Vĩnh Khê.
Giờ ra chơi tại Trường tiểu học Vĩnh Khê, Đông Triều. Ảnh: Trường tiểu học Vĩnh Khê.
Lên top