Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Lên top