Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trưởng phòng thẩm định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tử vong trong tư thế treo cổ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc trên. Ảnh: A.N
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc trên. Ảnh: A.N