Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL
Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL
Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL
Lên top