Trưởng phòng Kinh tế Nha Trang xin thôi việc sau khi bị kỷ luật

Quá trình chỉ đạo, ban hành văn bản của TP.Nha Trang trước đây để xảy ra nhiều bất cập gây nên tình trạng xáo trộn cuộc sống người dân. Ảnh: TC
Quá trình chỉ đạo, ban hành văn bản của TP.Nha Trang trước đây để xảy ra nhiều bất cập gây nên tình trạng xáo trộn cuộc sống người dân. Ảnh: TC
Quá trình chỉ đạo, ban hành văn bản của TP.Nha Trang trước đây để xảy ra nhiều bất cập gây nên tình trạng xáo trộn cuộc sống người dân. Ảnh: TC
Lên top