Trưởng phòng GDĐT cưỡng bức, quấy rối hàng loạt cô giáo