Trưởng phòng điện lực ở Quảng Nam rơi từ tầng 17 khách sạn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top