Trường nghìn tỉ "ế sưng": "Nếu ĐH Thủy lợi không thể trả nợ, ngân sách sẽ phải gánh chịu"

Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.