Trường nghề “lên giá”

Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại, giáo trình tiếp cận khu vực, nhiều trường nghề cam kết hoàn trả 100% học phí nếu sinh viên không xin được việc làm. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại, giáo trình tiếp cận khu vực, nhiều trường nghề cam kết hoàn trả 100% học phí nếu sinh viên không xin được việc làm. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại, giáo trình tiếp cận khu vực, nhiều trường nghề cam kết hoàn trả 100% học phí nếu sinh viên không xin được việc làm. Ảnh: NGUYỄN HẢI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top