Trường Mầm non mua thịt giá cao, nhưng không “lấy phần chênh lệch” (!)

Trường Mầm non Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh), bị phụ huynh tố nhập nhèm thu chi. Ảnh: LVV
Trường Mầm non Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh), bị phụ huynh tố nhập nhèm thu chi. Ảnh: LVV
Trường Mầm non Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh), bị phụ huynh tố nhập nhèm thu chi. Ảnh: LVV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top