Trưởng khoa bệnh viện đi làm với trình độ chuyên môn… bằng lái xe B2

Trung tâm y tế huyện Đắk R'lấp ký nhiều hợp đồng lao động trái quy định. Ảnh: Lin Xong
Trung tâm y tế huyện Đắk R'lấp ký nhiều hợp đồng lao động trái quy định. Ảnh: Lin Xong
Trung tâm y tế huyện Đắk R'lấp ký nhiều hợp đồng lao động trái quy định. Ảnh: Lin Xong
Lên top