Trường học sẽ được xây thêm tầng để tránh quá tải sĩ số trong một lớp?

Lên top