Trường học "2 trong 1" vùng rốn lũ

Công trình có vốn đầu tư 5 tỉ đồng. Ảnh: PĐ.
Công trình có vốn đầu tư 5 tỉ đồng. Ảnh: PĐ.
Công trình có vốn đầu tư 5 tỉ đồng. Ảnh: PĐ.
Lên top