Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: hanoi.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: hanoi.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: hanoi.gov.vn
Lên top