Trường đại học tổ chức cho hàng trăm thí sinh thi chui tại Hà Nội giữa dịch

Thí sinh khai báo y tế qua bản giấy và làm thủ tục dự thi.
Thí sinh khai báo y tế qua bản giấy và làm thủ tục dự thi.
Thí sinh khai báo y tế qua bản giấy và làm thủ tục dự thi.
Lên top