Trường Đại học Đông Đô khẳng định ông Phùng Văn Chiến chưa tốt nghiệp

Ông Phùng Văn Chiến (bìa phải) - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Thái Bình - chưa tốt nghiệp Đại học Đông Đô. Ảnh: CTV
Ông Phùng Văn Chiến (bìa phải) - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Thái Bình - chưa tốt nghiệp Đại học Đông Đô. Ảnh: CTV
Ông Phùng Văn Chiến (bìa phải) - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Thái Bình - chưa tốt nghiệp Đại học Đông Đô. Ảnh: CTV
Lên top