Trường Đại học Cần Thơ: Sinh viên, học viên nhập học trở lại ngày 16.3

Trường Đại học Cần Thơ cho học sinh, sinh viên,.. học lại từ ngày 16.3.2020. Ảnh: Thành Nhân
Trường Đại học Cần Thơ cho học sinh, sinh viên,.. học lại từ ngày 16.3.2020. Ảnh: Thành Nhân
Trường Đại học Cần Thơ cho học sinh, sinh viên,.. học lại từ ngày 16.3.2020. Ảnh: Thành Nhân
Lên top