Trường Đại học Bạc Liêu đề xuất chủ động, liên kết đào tạo

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh trống khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh trống khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh trống khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top