Trường Chính trị Bình Thuận khai giảng lớp học giữa dịch COVID-19 phức tạp

UBND Bình Thuận yêu cầu Trường Chính trị giải trình việc tổ chức khai giảng đông người giữa dịch COVID-19. Ảnh: M.T.
UBND Bình Thuận yêu cầu Trường Chính trị giải trình việc tổ chức khai giảng đông người giữa dịch COVID-19. Ảnh: M.T.
UBND Bình Thuận yêu cầu Trường Chính trị giải trình việc tổ chức khai giảng đông người giữa dịch COVID-19. Ảnh: M.T.
Lên top