Trưởng CA xã nghỉ việc làm tài xế container thu nhập 15 triệu đồng/tháng

Ông Thành hiện đã theo nghề lái xe container cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng
Ông Thành hiện đã theo nghề lái xe container cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng
Ông Thành hiện đã theo nghề lái xe container cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM