Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai vào tâm bão

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16 tại Kiên Giang. Ảnh: TCPCTT
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16 tại Kiên Giang. Ảnh: TCPCTT
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16 tại Kiên Giang. Ảnh: TCPCTT
Lên top