Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ trên bàn làm việc

Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Lên top