Trước thông tin "tỉ lệ tiếp dân của Chủ tịch tỉnh là 0%": UBND tỉnh Phú Yên sẽ kiểm tra thông tin

UBND tỉnh Phú Yên tiếp 17 lượt công dân trong tháng 7.2018.
UBND tỉnh Phú Yên tiếp 17 lượt công dân trong tháng 7.2018.
UBND tỉnh Phú Yên tiếp 17 lượt công dân trong tháng 7.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top