Trước thềm APEC, Đà Nẵng chấn chỉnh mạnh giao thông