Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm APEC, Đà Nẵng chấn chỉnh mạnh giao thông