Trước khi nhảy cầu tự tử, nữ sinh V.A đăng loạt trạng thái tâm trạng

Nữ sinh V.A và đối tượng Hiếu.
Nữ sinh V.A và đối tượng Hiếu.
Nữ sinh V.A và đối tượng Hiếu.
Lên top