Trước giờ bão số 6 vào: Thanh cẩu quay liên hồi, người đi đường "đứng tim"

Lên top