Trước 30.9, phải xử lý xong 225 lều du lịch trái phép ở Cô Tô

Hệ thống lều khách sạn tại bãi Hồng Vàn, Cô Tô. Ảnh: CTV
Hệ thống lều khách sạn tại bãi Hồng Vàn, Cô Tô. Ảnh: CTV
Hệ thống lều khách sạn tại bãi Hồng Vàn, Cô Tô. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top