Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn”

Các đại biểu và BTC phát động cuộc thi. Ảnh: PV
Các đại biểu và BTC phát động cuộc thi. Ảnh: PV
Các đại biểu và BTC phát động cuộc thi. Ảnh: PV
Lên top