Trung tướng Nguyễn Việt Thành sắp hoàn thành ý nguyện xã quê hết hộ nghèo

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Bình được xây dựng khang trang nhờ công sức ông Tư Bốn. Ảnh: K.Q
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Bình được xây dựng khang trang nhờ công sức ông Tư Bốn. Ảnh: K.Q
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Bình được xây dựng khang trang nhờ công sức ông Tư Bốn. Ảnh: K.Q
Lên top