Trung thu xứ Tuyên vắng bóng đèn lồng "khủng"

Những mô hình đèn khổng lồ đã trở thành điểm nhấn và sự độc đáo mỗi dịp Trung thu về trên xứ Tuyên.
Những mô hình đèn khổng lồ đã trở thành điểm nhấn và sự độc đáo mỗi dịp Trung thu về trên xứ Tuyên.
Những mô hình đèn khổng lồ đã trở thành điểm nhấn và sự độc đáo mỗi dịp Trung thu về trên xứ Tuyên.
Lên top