Trung tâm y tế huyện thu hồi quyết định bổ nhiệm sai 39 người

Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm không bảo đảm tiêu chuẩn. Ảnh: LX
Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm không bảo đảm tiêu chuẩn. Ảnh: LX
Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm không bảo đảm tiêu chuẩn. Ảnh: LX
Lên top