Trung tâm thương mại tụ tập đông người, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV
Lên top