Trung tâm thương mại, siêu thị vắng khách, người dân chăm đeo khẩu trang

Người dân chấp hành đeo khẩu trang ở trung tâm thương mại, siêu thị.
Người dân chấp hành đeo khẩu trang ở trung tâm thương mại, siêu thị.
Người dân chấp hành đeo khẩu trang ở trung tâm thương mại, siêu thị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top