Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh được cấp phép xét nghiệm COVID-19

Với quyết định của Bộ Y tế, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã được xét nghiệm khẳng định kết quả COVID-19.
Với quyết định của Bộ Y tế, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã được xét nghiệm khẳng định kết quả COVID-19.
Với quyết định của Bộ Y tế, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã được xét nghiệm khẳng định kết quả COVID-19.
Lên top