Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đi vào hoạt động

Bộ Y tế và tỉnh Long An khảo sát nơi thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: P.N
Bộ Y tế và tỉnh Long An khảo sát nơi thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: P.N
Bộ Y tế và tỉnh Long An khảo sát nơi thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: P.N
Lên top