Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương tạm dừng phục vụ trực tiếp

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương tạm dừng phục vụ trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương tạm dừng phục vụ trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương tạm dừng phục vụ trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top