Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An hoạt động vào năm 2020

Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh. Ảnh:Diệu Linh
Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh. Ảnh:Diệu Linh
Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh. Ảnh:Diệu Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top