Trung tâm cấp cứu 115: Bất thường 1 quãng đường thu 2 khoản phí

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bị tố thu sai quy định.
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bị tố thu sai quy định.
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bị tố thu sai quy định.
Lên top