Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức có tân Giám đốc

Ông Phan Thanh Hải (phải) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Di sản Huế.
Ông Phan Thanh Hải (phải) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Di sản Huế.
Ông Phan Thanh Hải (phải) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Di sản Huế.
Lên top