Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, Việt Nam có bị ảnh hưởng lớn?

Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng lên cao nhưng Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn. Ảnh minh họa.
Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng lên cao nhưng Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn. Ảnh minh họa.
Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng lên cao nhưng Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn. Ảnh minh họa.
Lên top