Trung Quốc xả lũ đúng thời điểm lũ lớn, cần khẩn trương ứng phó

Mưa lũ kéo dài bắt buộc Trung Quốc phải xả lũ để giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: Reuters
Mưa lũ kéo dài bắt buộc Trung Quốc phải xả lũ để giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: Reuters
Mưa lũ kéo dài bắt buộc Trung Quốc phải xả lũ để giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: Reuters
Lên top