Trưng bày bản đồ, tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tổ chức tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tổ chức tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tổ chức tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top