Trưng bày 7.000 cành hoa anh đào Hải Phòng

Hoa anh đào Nhật Bản được triển lãm tại Hải Phòng năm 2017
Hoa anh đào Nhật Bản được triển lãm tại Hải Phòng năm 2017
Hoa anh đào Nhật Bản được triển lãm tại Hải Phòng năm 2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM