Trục vớt xe tải làm sập cầu Long Kiển để phục vụ điều tra

Chiếc xe tải được trục vớt và đưa lên trên sà lan vào sáng nay (22.1) với phần đầu xe bị móp méo, hư hỏng nặng.
Chiếc xe tải được trục vớt và đưa lên trên sà lan vào sáng nay (22.1) với phần đầu xe bị móp méo, hư hỏng nặng.
Chiếc xe tải được trục vớt và đưa lên trên sà lan vào sáng nay (22.1) với phần đầu xe bị móp méo, hư hỏng nặng.
Lên top