Trực suốt 51 ngày canh cho 45 cá thể rùa mới sinh cứng cáp rồi thả về biển

Lên top