Trục lợi Quỹ BHXH, BHYT vẫn diễn biến phức tạp

Buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH cung cấp
Buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH cung cấp
Buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH cung cấp
Lên top