Trục lợi ngân sách, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá hầu toà

Ông Lê Văn Nam - cựu Phó Giám đốc Sở VHTTDL kiêm Giám đốc Trung tâm HLTĐTT tỉnh Thanh Hoá trước toà. Ảnh: THANH TUẤN
Ông Lê Văn Nam - cựu Phó Giám đốc Sở VHTTDL kiêm Giám đốc Trung tâm HLTĐTT tỉnh Thanh Hoá trước toà. Ảnh: THANH TUẤN
Ông Lê Văn Nam - cựu Phó Giám đốc Sở VHTTDL kiêm Giám đốc Trung tâm HLTĐTT tỉnh Thanh Hoá trước toà. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top